Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova, Moravská Třebová, Česká republika
Navigace: VGJŽ Moravská Třebová > Historie školy

Historie školy

V roce 1922 byla v objektu otevřena první česká menšinová škola ve městě (jako součást ruského reálného gymnázia). V letech 1939-45 byl areál využíván jako zajatecký tábor francouzských, britských a jugoslávských důstojníků (Offlag VII/F). Za uvedenou dobu jím prošlo přes 4.500 příslušníků výše uvedených armád. S některými z nich je udržován styk prostřednictvím velvyslanectví Velké Británie.

Vojenské využití současného areálu lze datovat od roku 1934 , kdy požádalo Okresní hejtmanství o umístění čs. jednotky ve městě. Od 1. 9. 1935 v objektu působilo Státní vojenské reformované reálné gymnázium, za jehož působení byl objekt dobudován péčí vojenské správy. Za tři roky předválečné existence navštěvovalo školu přes 700 studentů, z nichž řada se zapojila do protifašistického odboje doma i v zahraničí. SVRRG bylo výběrovou střední školou mající za účel poskytnout žákům předběžné všeobecné vzdělání, jež by jim umožnilo studium na vysoké škole technické všech oborů nebo na univerzitě (vyjma obor historie, klasické filologie a teologie, kde je třeba vykonat dodatečnou zkoušku z jazyka řeckého nebo latinského) a dalo jim zároveň určitou průpravu branné výchovy před vstupem do škol na důstojníky v záloze (všech zbraní).

Od roku 1945 do roku 1947 je zde umístěno velení 1. tankového sboru. Od r. 1947 do roku 1949 11. tanková brigáda. Od podzimu 1949 v objektu začala působit Vojenská škola Jana Žižky (VŠJŽ), která byla v roce 1969 přejmenována na Vojenské gymnázium Jana Žižky (VGJŽ), které zde působilo do 30. 9. 1996.

V souvislosti s celkovou reorganizací armády ČR byla v roce 1996 zřízena Střední technická škola Ministerstva obrany. Jejím posláním se stala výchova všestranně připravených profesionálů v duchu nejlepších demokratických tradic našeho národa. Škola spolupracuje s řadou organizací. Na prvním místě je to Československá obec legionářská, která nad ní převzala patronát. Od října 1997 nese čestný název "Škola Čs. Obce legionářské" a jako výraz ocenění spolupráce při výchově mladé generace jí byl předán legionářský prapor.

Se zápisem Střední technické školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové do rejstříku škol a na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o udělení akreditace vzdělávacího programu pro Vyšší odbornou školu Ministerstva obrany v Moravské Třebové se dnem 1.6.2006 upravuje název Střední technické školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové na: Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové.

Zdroj: http://www.stsmo.cz/

 
© vgjz1982.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma
počítadlo toplist